Reguleringsplan og kart

Reguleringsplanen for området Vidsyn er en del av Tykkåsområdet i Bykle kommune. Planen er vedtatt i planutvalget i kommunen 23. august 2010 og omhandler bl.a. rekkefølgebestemmelser, utforming av hytter og fargevalg, samt standardisterte regler for regulering i kommunen. Oppdatert 13. april 2016.

 

Trykk på bildene over for å laste ned reguleringsplan for området (venstre bilde) og reguleringskart (høyre bilde). Her er det lagt inn klare føringer for hvordan byggene skal se ut. Vi tror dette vil kunne gi området et helhetlig preg og være med å forskjønne feltet. Trykker du på bildet under kan du laste ned detaljkart for området.
 
Utdrag fra reguleringsplan

Tomtene kan bebygges med inntill 290 m2 bruksareal. Dette inkluderer garasje og biloppstillingsplass.

Bygg skal tilpasses eksisterende terreng.

Støttemur i naturstein

Taktekking i torv eller tre

Fargevalg på kledning

Reguleringsplanen stiller krav til fargevalg. Alle hyttene skal oppføres med mørke farger, slik at de ikke i for stor grad bryter med den vakre naturen i området.

Har du spørsmål om innholdet i reguleringsplanen er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Oppdateres med eRedaktør av Kristiansen SRM.